Behandeling

“U hebt fibromyalgie. Het enige wat we voor U kunnen doen is antidepressiva voorschrijven, die kunnen helpen. Verder zult U er moeten mee leren leven.”  Einde consultatie.

“Ermee leren leven” is het begin. Is de kern van de zaak. Is actief aan de slag gaan, langdurig, diepgaand. Is je leven heroriënteren, zonder jezelf te verliezen of te verloochenen. Het kan.

 

Voor de behandeling gaan we uit van een individuele en integrale aanpak.  Daarbij neem je als patiënt de situatie in eigen handen. De arts is hierbij een begeleider en coach.

Hoewel er tot vandaag géén curatieve behandeling bestaat voor fibromyalgie, is de prognose in wezen gunstig. Je gaat niet dood van fibromyalgie, en je belandt niet in een rolstoel. Wel brengt de aandoening een belangrijke verandering in je leefpatroon mee. Je zal moeten leren leven met de rem op. De behandeling zal een belangrijke inzet vragen van jou.

De integrale aanpak bestaat uit:

Inzicht verwerven in de ziekte-mechanismen. Hoe ontstaan de pijnen, wanneer ontstaan ze? Waarschijnlijk ben je een hoogsensitief persoon. Hoogsensitiviteit is geen aandoening, geen ziekte, maar een persoonlijkheidskenmerk met zijn moeilijke én zijn aangename kanten. Hiermee anders leren omgaan is de uitdaging waarvoor je staat.
Onvermijdelijk staat stressmanagement centraal, maar ook aanvaarding, en herdefiniëren van (levens-)doelen. Moèt alles? Moet alles vandaag? Hoe kunnen we omgaan met de druk die de maatschappij, onze omgeving, en wijzelf ons opleggen? Fundamentele vragen die niet in één twee drie beantwoord zijn.

Medisch / medicamenteus:  naast de aanpak van de ziektemechanismen kunnen geneesmiddelen de situatie draaglijk maken en het noodzakelijke duwtje in de rug geven .
Pijnstilling: medicatie die vooral de nociceptie aanpakt (paracetamol, ontstekingsremmers) geeft maar een beperkt resultaat.  Centraal werkende analgetica zijn over het algemeen effectiever. Spierontspanners kunnen een gunstig effect hebben. Antidepressiva hebben een invloed op de centrale sensitisatie en beïnvloeden niet alleen de stemming maar ook de pijn. SSRI’s en SNRI’s  werken via het verhogen de serotoninespiegels in de hersenen maar zijn niet zonder bijwerkingen.  Inslapers kunnen nodig zijn om voldoende nachtrust te bekomen.

Psychisch:
Te maken krijgen met een invaliderende, chronische aandoening betekent dat je ook te maken krijgt met een rouwproces omwille van het verlies van verschillende levensmogelijkheden (job, sport, ontspanning…). We pakken samen de onzekerheden, twijfels  en depressieve gevoelens aan die dit meebrengt.
Gedragstherapie beïnvloedt hoe we denken, voelen en handelen. Een erg mooie en bewezen effectieve aanpak is deze van ACT: Acceptance and Commitment Therapy. Je leert ten volle leven in het hier en nu, zonder te tobben over verleden en/of toekomst. Daarnaast onderzoek je wat ècht belangrijk is in je leven, en wat je kan doen om naar die waarden te leven, ook al zijn je mogelijkheden niet onbeperkt.
Relaxatietechnieken gaan de stress en de spierspanningen te lijf. Mindfulness kan helpen om vriendelijk te zijn tegenover jezelf.
Optimalisatie van het slaappatroon is belangrijk voor het verbeteren van de recuperatie.

Sociaal:
Een partner die niet begrijpt wat er met jou aan de hand is. Onbegrip in je (naaste en bredere) omgeving. Je werkgever die je werkonbekwaamheid betwist. Aanpakken van de sociale aspecten kan gaan van het praten met je partner en het duiden van de aandoening, tot  het invullen van de correcte administratieve documenten.

Fysische revalidatie:
Ernstige vermoeidheid, spierpijnen, kortademigheid, aanhoudende malaise als reactie op lichamelijke activiteit, geen energie… fibromyalgiepatiënten hebben vele redenen om niet te gaan bewegen. Toch is dit zeer belangrijk om immobiliteit en spierafbraak tegen te gaan. Er wordt besproken hoe je op een veilige manier kan gaan bewegen, en hoe je best je dagelijkse taken aanpakt. In een eerste fase dient de gezondheidstoestand te worden gestabiliseerd.  Doseren van de inspanningen is essentieel.

Voeding en voedingssupplementen:
Een gezonde, evenwichtige voeding en het bestrijden van overgewicht zijn voor iedereen belangrijk, ook voor de fibromyalgiepatiënt.
Sommige vitamindeficiënties kunnen worden opgespoord en behandeld. Klassiek werd magnesium toegevoegd. Het nut daarvan is lang niet altijd duidelijk. Dit geldt ook voor tal van voedingssupplementen. Op dit vlak bestaan talrijke (vaak commerciële) claims, maar weinig wetenschappelijk bewijs. Het weglaten van overbodige dure voedingssupplementen betekent voor sommige patiënten een serieuze kostenbesparing….

Alternatieven:
bij een chronische aandoening waarbij de geneeskunde op curatief vlak tekortschiet, verschijnen vanzelfsprekend tal van alternatieve theorieën en behandelingswijzen. Sommige zijn goed bedoeld en tonen enige logische samenhang. Andere zijn puur charlatanisme en geldklopperij. In de fibrokliniek bekijken we dit met een open en tegelijk kritische geest.

Samenwerking:
in de fibrokliniek werken we bij voorkeur op verwijzing vanwege de huisarts. Een goede samenwerking en verstandhouding met de huisarts is essentieel. Daarnaast werken we  volgens de individuele noden samen met kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen en relaxatietherapeuten.  Overigens  beschouwen we het als onze taak om medische overconsumptie tegen te gaan en onnodige medical shopping te voorkomen.

Een gelukkig leven met fibromyalgie, kan dat?
Ja, het kan. Samen gaan we voor een waardevol leven.